fbpx

Политика за защита на личните данни

1. Информация за събиране на лични данни и координати за връзка с администратора

1.1. В настоящата Политика за защита на личните данни ще Ви информираме по какъв начин се обработват личните Ви данни, когато използвате нашия уебсайт www.organiclifetree.com. Лични данни са всички тези данни, с които можете да бъдете лично идентифицирани.

1.2. Администратор на личните данни на този уебсайт по смисъла на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) е компанията Консулт Трейд 2003 ООД, ЕИК: 131059752, адрес на управление: 1505 София, ул.Боян Магесник 26, офис 2, МОЛ: Иво Бояджиев, имейл: konsulttrade2003@abv.bg. Администраторът на лични данни е физическо или юридическо лице, което самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.

 

2. Събиране на данни при посещение на нашия уебсайт

Ако използвате нашия уебсайт само информативно, т.е. ако не се регистрирате или не ни предоставите по друг начин информация, ние събираме само тези данни, които Вашият браузър предава на нашия сървър. Когато посещавате нашия уебсайт, ние събираме следната информация, която ни е технически необходима, за да Ви покажем уебсайта:

 • Нашата посетена уебстраница
 • Дата и час в момента на достъп
 • Обем прехвърлени данни в байтове
 • Източник или препратка, които са Ви насочили към страницата
 • Използван браузър
 • Използвана операционна система
 • Използван IP адрес (в анонимна форма)

Обработването се извършва в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД въз основа на законния ни интерес към подобряване на стабилността и функционалността на нашия уебсайт. Предаване на данни или използване за други цели не се извършва.

 

3. Обработка на данни при регистрация на потребителски профил

За Вашето удобство при пазаруване на уебсайта www.organiclifetree.com ние Ви предоставяме възможността за регистрация на потребителски профил. За регистрацията на нов потребителски профил са необходими имейл и телефон за връзка с потребителя, както и въвеждането на парола за достъп от страна на Потребителя, с която се осигурява защитата на предоставените от него лични данни в потребителския профил. Добавянето на други лични данни към потребителския профил от страна на Потребителя (име, фамилия, username (потребителско име), адрес, в т.ч. пощенски код, населено място, квартал, улица, блок, вход) е доброволно, но въпреки това необходимо условие за успешното изпълнение на Вашата поръчка. Ние запазваме и използваме предоставените от Вас данни единствено за изпълнението на Вашата поръчка. Изтриването на Вашия потребителски профил е възможно по всяко време и може да стане чрез съобщение до администратора на горепосочения адрес.

 

4. Обработка на данни за изпълнение на поръчка

4.1. Данни, необходими за обработване на Вашата поръчка

За обработването на Вашата поръчка, заявена през сайта www.organiclifetree.com, ние обработваме следните лични данни, които ни предоставяте:

 • Име и фамилия
 • Населено място и пощенски код
 • Точен адрес за доставка
 • Телефон и/или GSM за потвърждение на поръчката

Изброените лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на успешното изпълнение на поръчката и улесняване на по-нататъшна комуникация около нейното осъществяване.

4.2. Данни, необходими зa доставката на Вашата поръчка

В случаите, в които Потребителят заяви в сайта желанието за доставка на пратката от куриерска компания, Администраторът предоставя единствено личните данни (име и фамилия, телефон за връзка, адрес за доставка, в т.ч. пощенски код, населено място, квартал, улица, блок), необходими за изпълнението на доставката от транспортна фирма, реализираща доставката по нареждане на Администратора.

4.3. Данни, касаещи начините на плащане

За целите на плащането ние може да предоставим Вашите реквизити за плащане на упълномощената платежна институция, избрана от Вас, ако това е необходимо за извършване на плащането.  В този случай правното основание за предаването на данните е чл. 6, ал. 1, буква „б“ от ОРЗД.

4.4. Срокове на съхранение

След окончателното изпълнение на поръчката данните за Вашата поръчка ще бъдат съхранявани съобразно сроковете за съхраняване на данъчни и търговски документи, и ще бъдат изтрити след изтичането на тези срокове.

 

5. Използване на Ваши данни за регистрация за нашия имейл бюлетин

Ако се абонирате за нашия имейл бюлетин, ще Ви изпращаме редовна информация за нашите предложения. Задължителна информация за изпращане на бюлетина е само Вашият имейл адрес. При регистрацията за бюлетина ние запазваме предоставения ни от Вас имейл адрес, както и часа и датата на регистрация. Събраните от нас данни при регистрацията за бюлетина ще бъдат използвани само за рекламна комуникация чрез бюлетина. Можете да се откажете от бюлетина по всяко време чрез съответно съобщение до администратора, посочен в началото, от регистрирания имейл адрес. След прекратяване на регистрацията Вашият имейл адрес ще бъде незабавно изтрит от абонамента за нашия бюлетин.

 

6. Бисквитки

За да направим нашия уебсайт по-функционален за потребителите и да позволим използването на определени функции, ние поставяме така наречените бисквитки на различни страници. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашето крайно устройство. Някои от бисквитките, които използваме, се изтриват след края на сесията на браузъра, т.е. след затваряне на Вашия браузър (т. нар. бисквитки за сесии). Други бисквитки остават на Вашето крайно устройство и позволяват на нас или на нашите партньорски фирми (бисквитки на трети страни) да разпознават браузъра Ви при следващото Ви посещение (постоянни бисквитки). Постоянните бисквитки се изтриват автоматично след определен период, който може да е различен в зависимост от бисквитката.

В някои случаи бисквитките се използват за опростяване на процеса на поръчване чрез съхранение на настройките (напр. запомняне на съдържанието на виртуална пазарска количка при следващо посещение на уебсайта). Използването на тези бисквитки цели запазване на законните ни интереси от възможно най-добра функционалност на уебсайта и от клиентоориентиран и ефективен дизайн съгласно чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД.

Моля, обърнете внимание, че можете да настроите Вашия браузър така, че да бъдете информирани за инсталирането на бисквитки и поотделно да решавате дали да ги приемете или да изключите приемането на бисквитки изцяло или за определени случаи. Всеки браузър се различава по начина, по който управлява настройките на бисквитките. Това е описано в помощното меню на всеки браузър, което обяснява как да промените Вашите настройки на бисквитките. Настройките за съответните браузъри ще намерите на следните линкове:

Файърфокс: https://support.mozilla.org/bg/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Хром: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=bg&hlrm=en

Интернет Експлорър: https://support.microsoft.com/bg-bg/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Сафари: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
Опера: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Моля, обърнете внимание, че ако не приемете бисквитки, функционалността на нашия уебсайт може да бъде ограничена.

 

7. Използвани услуги за уеб анализ на сайта

7.1 Уеб услуга Google (Universal) Analytics
Този уебсайт използва Google Analytics, уеб услуга за анализ на Google LLC, 1600 Амфитеатър Паркуей, Маунтин Вю, Калифорния 94043, САЩ („Google“).

Google Analytics използва т. нар. „бисквитки“, текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и позволяват анализ на използването на уебсайта от Вас. Генерираната от бисквитката информация за използването на този уебсайт от Вас (включително съкратения IP адрес), обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Този уебсайт използва Google Analytics само с разширението „_anonymizeIp()“, което осигурява анонимизиране на IP адреса чрез съкращаване и изключва пряко свързване с конкретни лица. Чрез разширението Вашият IP адрес се съкращава предварително от Google в рамките на страните членки на ЕС или в други държави членки по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само по изключение пълният IP адрес се предава на сървър на Google в САЩ и се съкращава там. В тези случаи въпросната обработка се извършва съгласно чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД въз основа на нашия законен интерес от статистически анализ на поведението на потребителите за целите на оптимизацията и маркетинга.
Google ще използва тази информация от наше име, за да анализира Вашето ползване на уебсайта, да състави отчети за активността в уебсайта и да ни предостави други услуги, свързани с използването на уебсайта и интернет. Предаденият от Вашия браузър в рамките на Google Analytics IP адрес не се свързва с други данни на Google.
Можете да предотвратите съхраняването на бисквитки чрез съответна настройка на софтуера на Вашия браузър; обръщаме Ви обаче внимание, че в този случай вероятно няма да можете да ползвате изцяло всички функции на този уебсайт. Освен това можете да предотвратите регистрацията в Google на получените чрез бисквитката и свързани с Вашето ползване на уебсайта данни, както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите достъпния на следния линк плъгин за браузъра и го инсталирате:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google LLC със седалище в САЩ е сертифицирана по американско-европейското споразумение за размяна на данни „Конфиденциален щит на ЕС и САЩ“ („Privacy Shield“), което гарантира спазването на действащия в ЕС режим за поверителност.
Повече информация относно обработката на потребителски данни в Google Analytics ще намерите в Декларацията за поверителност на Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=bg

7.2 Hotiar (hotjar Ltd.)
Този уебсайт използва услугата за уеб анализ Hotjar на Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. е европейска компания със седалище в Малта (Hotjar Ltd, ниво 2, Сейнт Джулианс Бизнес център, 3, Елиа Цамит Стрийт, Сейнт Джулианс STJ 1000, Малта, Европа тел.: +1 (855) 464-6788).

С този инструмент могат да бъдат проследени движения в уебсайтовете, където се използва Hotjar (т. нар. топлинни карти). Например, може да се види колко скролват, колко и кои бутони кликват потребителите. По този начин получаваме ценна информация, за да направим нашите уебсайтове още по-бързи и по-клиентоориентирани. Предходният анализ е на базата на нашите законни интереси относно целите на оптимизацията и маркетинга и постигане на съобразен с интересите дизайн на нашия уебсайт в съответствие с чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД. При използването на този инструмент ние отделяме специално внимание на защитата на Вашите лични данни. Единственото, което научаваме, е кои бутони кликвате и колко скролвате. Областите на уебсайтовете, в които са посочени лични данни от Вас или трети лица, се скриват автоматично от Hotjar и остават винаги непроследими.

Hotjar дава възможност на всеки потребител с помощта на хедър „Do Not Track“ (не проследявай) да прекрати използването на инструмента Hotjar, така че да не бъдат записани данни за посещението на съответния уебсайт. Това е настройка, която се поддържа от актуалните версии на всички най-разпространени браузъри. За целта Вашият браузър изпраща искане до Hotjar с указание за деактивиране на проследяването на съответния потребител. Ако използвате нашия уебсайт с различни браузъри/компютри, трябва да настроите хедъра „Do Not Track“ за всеки от тези браузъри/компютри поотделно.

Подробни инструкции с информация за Вашия браузър ще намерите на: https://www.hotjar.com/opt-out

Допълнителна информация за Hotjar Ltd. и за инструмента Hotjar ще намерите на: https://www.hotjar.com

Декларацията за поверителност на Hotjar Ltd. ще намерите на: https://www.hotjar.com/privacy

8. Инструменти и други услуги

Google Maps
На нашия уебсайт използваме Google Maps (API) на Google LLC, 1600 Амфитеатър Паркуей, Маунтин Вю, Калифорния 94043, САЩ („Google“). Google Maps е уеб услуга за показване на интерактивни картографски карти за визуално представяне на географска информация. Използването на тази услуга ще Ви покаже нашето местоположение и ще улесни пътуването Ви до нас.

Когато влезете в съответните подстраници, в които е интегрирана карта на Google Maps, информацията за използването на нашия уебсайт (като напр. Вашият IP адрес) се предава на сървърите на Google в САЩ и се съхранява там. Това се прави независимо дали Google предоставя потребителски акаунт, през който сте влезли, или няма потребителски акаунт. Ако се регистрирате в Google, Вашите данни ще бъдат присвоени директно към профила Ви. Ако не искате да се асоциирате с Вашия профил в Google, трябва да излезете, преди да активирате бутона. Google съхранява Вашите данни (дори за нерегистрирани потребители) като потребителски профили и ги оценява. Такава оценка се извършва съгласно чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД на базата на законните интереси на Google от показване на персонализирана реклама, проучване на пазара и/или за съобразен с потребностите дизайн на неговия уебсайт. Ако искате да използвате правото си на възражение срещу тези потребителски профили, трябва да се обърнете към Google.

Google LLC със седалище в САЩ е сертифицирана по американско-европейското споразумение за размяна на данни „Конфиденциален щит на ЕС и САЩ“ („Privacy Shield“), което гарантира спазването на действащото в ЕС ниво на поверителност.

Ако не сте съгласни за в бъдеще Вашите данни да бъдат предавани на Google при използване на Google Maps, можете напълно да деактивирате уеб услугата на Google Maps, като изключите приложението JavaScript в браузъра си. Тогава Google Maps и показването на карти на тази интернет страница няма да могат да бъдат използвани.

Можете да се запознаете с условията за ползване на Google на https://policies.google.com/terms?hl=bg&gl=bg, допълнителните условия за ползване на Google Maps ще намерите на https://www.google.com/intl/bg_US/help/terms_maps.html
Подробна информация за защита на личните данни във връзка с използването на Google Maps ще намерите на интернет страницата на Google („Правила за поверителност на Google“): https://policies.google.com/privacy?hl=bg&gl=bg

9. Права на субектите на данните

9.1. Право на информация: Вие имате право на достъп до информация за: обработваните от нас Ваши лични данни; целите на обработване; съответните категории лични данни; получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити Вашите лични данни; предвидения срок на съхранение или критериите, използвани за определянето на този срок; съществуването на право да изисквате коригиране, изтриване, ограничаване на обработването на лични данни или да направите възражение срещу обработването; право на подаване на жалба до надзорен орган; източника на Вашите данни, ако не са били събрани от нас; съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането и при необходимост съществена информация относно използваната логика, значението и предвидените последствия за Вас от това обработване, както и право да бъдете уведомени относно гаранциите при предаване на Вашите данни на трета държава;

9.2. Право на коригиране: Вие имате право на незабавно коригиране на Ваши неверни данни и/или на попълване на Ваши непълни данни, съхранявани от нас

9.3. Право на изтриване: Вие имате право да изисквате изтриване на Вашите лични данни. Това право обаче не се прилага, ако обработването е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване на мнение и правото на информация, за спазване на правно задължение, по причини от обществен интерес или за установяване, упражняване или защита на правни претенции;

9.4. Право на ограничаване на обработване: Имате право да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни за срок, който позволява оспорваната от Вас точност на данните Ви да бъде проверена, когато отказвате изтриване на Вашите данни поради неправилната им обработка и вместо това изисквате ограничаване на използването им, когато Вашите данни са Ви необходими за установяване, упражняване или защита на правни претенции, след като вече не се нуждаем от тези данни за постигане на целта или ако сте подали възражение въз основа на Ваш конкретен случай, а все още не е сигурно дали нашите законни основания имат преимущество;

9.5. Право на уведомяване: Ако предявите пред администратора правото си на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на данни, то той е задължен да информира за тази корекция или заличаване на данни, или ограничаване на обработването им всички получатели, на които са били разкрити съответните Ви лични данни, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Имате право да бъдете уведомени за тези получатели.

9.6. Право на оттегляне на дадено съгласие: Имате право по всяко време да оттеглите вече дадено съгласие за обработка на данни с действие в бъдещето. В случай на оттегляне ние незабавно ще заличим съответните данни, освен ако по-нататъшната обработка не се базира на законово основание за извършвана без съгласие обработка. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършено въз основа на съгласието, преди неговото оттегляне;

9.7. Право на подаване на жалба: Ако считате, че обработването на Вашите лични данни нарушава Вашите права, имате право да подадете жалба до надзорен орган – без да се засягат каквито и да било други административни или съдебни средства за правна защита – по-специално в държавата членка на Вашето местопребиваване, Вашето работно място или мястото на предполагаемото нарушение.

10. Срок за съхранение на личните данни

Срокът за съхранение на личните данни се основава на съответния законоустановен срок за съхранение (напр. Срокове за съхранение на търговски и данъчни документи). След изтичане на срока съответните данни се заличават по надлежния ред, освен ако те не са необходими за изпълнение или подготовка на договор и/или ако от наша страна няма законен интерес за продължаване на съхранението.

​11. Защита на личните данни

Администраторът осигурява следните технически мерки, за да предотврати неоторизирани достъп и промяна на лични данни на сайта www.organiclifetree.com:

 1. обезпечаване на данните срещу неразрешен достъп.
 2. SSL сертификат на всички страници на сайта, където се предоставят лични данни
 3. персонален достъп до потребителския профил само след предоставянето на индивидуална регистрация и парола

12. Заключителни разпоредби

12.1. Сайтът може да съдържа препратки към други сайтове. Администраторът призовава след преминаването към други сайтове да се запознаете с политиката за защита на данните, действаща там. Настоящата политика за защита на личните данни се отнася единствено за този уебсайт.

12.2. Администраторът си запазва правото за промени в бъдеще на Политиката за защита на личните данни, които могат да са резултат от някоя от следните важни причини:

 • промяна на действащите разпоредби, конкретно в областта на защита на личните данни, телекомуникационното право, на услугите предоставяни по електронен път и регулиращи правата на потребителите, които оказват влияние върху нашите права и задължения или правата и задълженията на потребилите

 • развитие или промяна на функционалностите на уебсайта, продиктувано от напредък в интернет технологиите, в това число внедряване на нови технологични или технически решения, оказващи влияние върху използването на сайта

12.3. Администраторът, при всеки случай, ще публикува в границите на сайта www.organiclifetree.com информация за промените в Политиката. Заедно с всяка промяна, новата версия на Политиката ще се публикува с нова дата.

12.4. Настоящата версия на Политиката влиза в сила от дата 25.05.2018г.