fbpx

Начало / За нас

За нас

В основата на създаването на Organic Life Tree стои желанието ни за промяна, което се породи по време на нашите пътувания, срещи с различни хора в различни страни, бизнес контакти, социални форуми и събития, разговори в семейството и с приятели. А нещата се случиха, след като открихме за себе си и надяваме се и за България Organic India и нейните продукти. Тази компания е прекрасен пример за успешен бизнес модел, основан на:

  • Взаимното уважение и любов между хората, които работят в компанията.
  • Взаимопомощ и подкрепа на всички ангажирани в дейността – от фермерите до дистрибуторите на продукти.    
  • Любов към Майката Земя и щадящо отношение към Природата и нейните ресурси.
  • Биодинамично земеделие.
  • Професионално отношение към продуктите.
  • Безкомпромисно отношение към качеството на био продуктите.
  • Гаранция за произхода и чистотата на продуктите – зад продуктите застават с цялата си чест и достойнство ръководителите на компанията, а сертификатите са само официалните документи за техния професионализъм.
Нашата цел е да обединим хора и организации около идеята, че “бизнес” и “природа” не са противоположни и взаимно изключващи се понятия. Обществото може да се развива, само ако опазим Земята чиста и възстановим вече нарушеното равновесие. Надяваме се постепенно да се наложи нов модел на поведение на съвременния човек, различен от този роден в консуматорско общество, в което безразборно и хищно се граби от всичко по много. За да се задоволят непрекъснато растящите нужди се развива селско стопанство базирано на химическата промишленост. Земята се наторява с изкуствени торове и се насища с пестициди и хербициди, почвата и водите са отровени. Нарушава се естественият баланс в природата. Изчезват популациите на пчелите и пеперудите и естественото опрашване се затруднява. Появиха се генно модифицираните храни, с помощта на същите компании, които създадоха изкуствените торове. Но нищо безнаказано не остава – отровите проникват в телата ни чрез храната и все повече болести предизвикани от токсините в организма и натрупания стрес от забързаното ни ежедневие водят до преждевременна смърт и катаклизми в природата.
Ние не си поставяме за цел да предпазим изцяло организма от вредните влияния, нито мечтаем да спрем развитието на промишлеността. Искаме да бъдем подкрепени от хора, които споделят, че:
  1. Можем да пречистим организма си и да засилим неговите защитни функции, както и да облекчим някои болести с природни продукти, отгледани в естествена среда и създадени от професионалисти с дългогодишна практика.
  2. Можем да възпитаваме в децата си зелени идеи.
  3. Можем да популяризираме добре работещи в зелена среда бизнес модели, да споделяме опит или да предлагаме нови решения за създаване  на зелен бизнес.